Уважаеми колеги,
От 01.11.2013г. ИК „ДЪГА“ ООД пуска новата версия на правно-информационната система „ДЪГА“ 6.0. За да преминете на новата версия, е необходимо да преинсталирате системата с диска с „ДЪГА“ 6.0, който предстои да получите. След като успешно преминете на новата версия, актуализациите на системата ще могат да се извършват автоматично от интернет, като проверка за наличие на нова актуализация ще се извършва след всяко стартиране на „ДЪГА“ 6.0. Тази функционалност ще бъде възможна, ако компютъра Ви е свързан с интернет.
Ако на него няма налична интернет връзка, процедурата по актуализация на системата се запазва такава, каквата е била до момента.


   DagaUpdate2016 DV105 – ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV104 – ДВ, бр. 104 от 29.12.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV103 – ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV102 – ДВ, бр. 102 от 23.12.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV101 – ДВ, бр. 101 от 20.12.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV100 – ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV99 – ДВ, бр. 99 от 13.12.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV98 – ДВ, бр. 98 от 9.12.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV97 – ДВ, бр. 97 от 6.12.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV96 – ДВ, бр. 96 от 2.12.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV95 – ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV94 – ДВ, бр. 94 от 25.11.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV93 – ДВ, бр. 93 от 23.11.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV92 – ДВ, бр. 92 от 22.11.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV91 – ДВ, бр. 91 от 18.11.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV90 – ДВ, бр. 90 от 15.11.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV89 – ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV88 – ДВ, бр. 88 от 07.11.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV87 – ДВ, бр. 87 от 04.11.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV86 – ДВ, бр. 86 от 01.11.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV85 – ДВ, бр. 85 от 28.10.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV84 – ДВ, бр. 84 от 25.10.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV83 – ДВ, бр. 83 от 21.10.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV82 – ДВ, бр. 82 от 18.10.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV81 – ДВ, бр. 81 от 14.10.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV80 – ДВ, бр. 80 от 11.10.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV79 – ДВ, бр. 79 от 07.10.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV78 – ДВ, бр. 78 от 06.10.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV72 – ДВ, бр. 72 от 14.09.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV71 – ДВ, бр. 71 от 13.09.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV70 – ДВ, бр. 70 от 09.09.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV69 – ДВ, бр. 69 от 02.09.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV68 – ДВ, бр. 68 от 30.08.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV67 – ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV66 – ДВ, бр. 66 от 22.08.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV65 – ДВ, бр. 65 от 19.08.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV64 – ДВ, бр. 64 от 16.08.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV63 – ДВ, бр. 63 от 12.08.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV62 – ДВ, бр. 62 от 09.08.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV61 – ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV60 – ДВ, бр. 60 от 02.08.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV59 – ДВ, бр. 59 от 29.07.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV58 – ДВ, бр. 58 от 26.07.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV57 – ДВ, бр. 57 от 22.07.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV56 – ДВ, бр. 56 от 20.07.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV55 – ДВ, бр. 55 от 19.07.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV54 – ДВ, бр. 54 от 15.07.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV53 – ДВ, бр. 53 от 12.07.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV52 – ДВ, бр. 52 от 08.07.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV51 – ДВ, бр. 51 от 05.07.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV50 – ДВ, бр. 50 от 01.07.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV49 – ДВ, бр. 49 от 28.06.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV48 – ДВ, бр. 48 от 24.06.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV47 – ДВ, бр. 47 от 21.06.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV46 – ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV45 – ДВ, бр. 45 от 14.06.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV44 – ДВ, бр. 44 от 10.06.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV43 – ДВ, бр. 43 от 07.06.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV42 – ДВ, бр. 42 от 03.06.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV41 – ДВ, бр. 41 от 31.05.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV40 – ДВ, бр. 40 от 27.05.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV39 – ДВ, бр. 39 от 26.05.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV38 – ДВ, бр. 38 от 20.05.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV37 – ДВ, бр. 37 от 17.05.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV36 – ДВ, бр. 36 от 13.05.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV35 – ДВ, бр. 35 от 10.05.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV34 – ДВ, бр. 34 от 03.05.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV33 – ДВ, бр. 33 от 26.04.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV32 – ДВ, бр. 32 от 22.04.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV31 – ДВ, бр. 31 от 19.04.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV30 – ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV29 – ДВ, бр. 29 от 12.04.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV28 – ДВ, бр. 28 от 08.04.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV27 – ДВ, бр. 27 от 05.04.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV26 – ДВ, бр. 26 от 01.04.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV25 – ДВ, бр. 25 от 31.03.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV24 – ДВ, бр. 24 от 29.03.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV23 – ДВ, бр. 23 от 25.03.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV22 – ДВ, бр. 22 от 22.03.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV21 – ДВ, бр. 21 от 18.03.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV20 – ДВ, бр. 20 от 15.03.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV19 – ДВ, бр. 19 от 11.03.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV18 – ДВ, бр. 18 от 08.03.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV17 – ДВ, бр. 17 от 01.03.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV16 – ДВ, бр. 16 от 26.02.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV15 – ДВ, бр. 15 от 23.02.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV14 – ДВ, бр. 14 от 19.02.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV13 – ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV12 – ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV11 – ДВ, бр. 11 от 09.02.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV10 – ДВ, бр. 10 от 05.02.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV9 – ДВ, бр. 9 от 02.02.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV8 – ДВ, бр. 8 от 29.01.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV7 – ДВ, бр. 7 от 26.01.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV6 – ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV5 – ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV4 – ДВ, бр. 4 от 15.01.2016 г.

   DagaUpdate2016 DV3 – ДВ, бр. 3 от 12.01.2016 г.