Правно-информационна система "Дъга" версия 6.0
     

Цена при месечна актуализация от СD 200 лв. + 40 лв. ДДС = 240 лв.

Цена при актуализация след всеки брой на държавен вестник от
            сайта на ИК “Дъга” –
www.
ikdaga.com - 180 + 36 = 216 лв.


     

Съдържание на системата:

  • Включва цялото българско законодателство, вкл. данъчно, счетоводно, трудово и социално осигуряване с над 200 авторски материала - коментари, експертни анализи, практически указания и писма на съответните министерства и ведомства, въпроси и отговори.
  • Икономическото законодателство е посочено в отделни менюта.
  • Валутни курсове, лихвени проценти и др.
  • Включени са всички стари редакции на нормативните документи, от 1990 година до днес.
  • Системата дава възможност за търсене на дума/фраза в цялата база данни, копиране в MS Word, разпечатване, стари редакции, променяне на шрифта, справки по всеки брой на "Държавен вестник", таблици и формуляри и др.
  • Системата е една от най-съвременните с лесен за работа интерфейс.
  • Първоначалната инсталация е от компакт-диск / двд-диск (CD / DVD).
  • Възможна е месечна актуализация от компакт-диск / двд-диск (CD / DVD) или актуализация след всеки брой на "Държавен вестник" от Internet – по желание на абоната. На новите абонати изпращаме и “Ръководство на потребителя”

Изисквания към Вашата компютърна система:

  • Windows 98/NT/2000/XP/Vista/7.
  • Около 900 MB свободно дисково пространство за първоначално инсталиране на продукта.

Публикувани годишни финансови отчети