Успешният уеб сайт

     Тъй като в днешно време Интернет е средството, чрез което информацията за дедена фирма, услуга или продукт се разпространявала най-бързо, лесно и евтино, разработването на уеб сайтове и уеб базиран софтуер се е превърнало от хоби за много хора в техен успешен бизнес. Уеб сайтовете са както най-евтината реклама на фирмите и техните продукти и услуги, така и средство за популяризиране на всяка публична и важна за хората информация. Съвременните хора считат интернет страниците за най-важното средство, чрез което могат да намерят желана от тях информация.

     Изработката на уеб сайтове и интернет страници може да бъде както бързо и лесно, но същевременно по този начин и недостатъчно ефикасно, така и то може да се окаже сложен процес, който минава през значителен брой етапи и се реализира от различни ИТ специалисти – анализатори, уеб дизайнери, програмисти, фотографи и автори на рекламен текст, специалисти по СЕО оптимизация, рекламни и ПР агенти...

     Целият процес по анализ, оценка, проектиране и изработка на един успешен уеб сайт се контролира от мениджър на проекта, който следи за коректното изпълнение на всеки един от етапите.