Популяризиране и реклама

   Ние можем да Ви помогнем да популяризирате Вашия уеб сайт и успешно да го наложите като един от водещите в съответната сфера. Това ще постигнем чрез съвкупност от прилагане на методи за СЕО оптимизация на уеб сайта Ви и неговото популяризиране чрез:

• Дизайн и изработка на рекламни банери за поставяне в подходящи интернет страници

• Дизайн и отпечатване на различни рекламни брошури, флаери или стикери, които да бъдат разпространявани на подходящи за темата на Вашия сайт места

• Регистриране на уеб сайта Ви в различни тематични интернет портали

• Създаване на Фейсбук профил или фен страница на Вашата фирма, в която да се публикуват статии от Вашия уеб сайт

Създаване на авторски рекламен текст - ПР статии, представяне на продукт или услуга, придружени с професионални снимки или видео