Пакети за СЕО оптимизация на уеб сайтове

СЕО оптимизация на уеб сайт при търсене

   СЕО оптимизацията при търсене (SEO - Search Engine Optimization – оптимизация за търсещи машини /търсачки/) е система от мерки и правила, по които програмистите и уеб дизайнерите се придържат при изработката на уеб сайт / интернет страница. Те са свързани с въвеждането на информация в уеб сайта и нейното физическо представяне на ниво код в странизите. По този начин уеб сайтът бива извеждан на по-предни позиции в резултатите от търсене, например при търсене в Google.
   СЕО оптимизацията може да бъде както вътрешна (оптимизира се кодът на сайта и текстовете в него), така и външна (изграждат се външни връзки от уеб сайтове с висок рейтинг и посещаемост към оптимизиращия се сайт)
   При СЕО оптимизацията, уеб дизайнерите и специалистите по сео оптимизация имат предвид следните фактори:

• Подходящо, свързано с темата на сайта, заглавие на началната страница и всички останали подстваници от уеб сайта
• Коректност и валидиране на кода в подстраниците на сайта
• Коректно въведени описателни тагове в страниците
• Подходящо избрани ключови думи и фрази и тяхната оптимална наситеност в тектовете
• Брой и големина на текстовете / статиите в сайта
Оригиналност на текстовете (авторски оригинални статии)